Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2019

19:32
8292 ff10 420
Reposted fromghostlybandit ghostlybandit vianiskowo niskowo
wiatrem-upojeni
19:31
3529 2763 420
Reposted fromsmoke11 smoke11 vianiskowo niskowo
wiatrem-upojeni
19:30
Niektóre osoby kochają Cię tak długo, jak długo spełniasz ich oczekiwania. Miej odwagę je rozczarować – bądź sobą. Kiedy nie masz siebie, nie masz nic. Kiedy masz siebie, masz wszystko.
— Agnieszka Maciąg
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
wiatrem-upojeni
19:29
6225 522e 420
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
wiatrem-upojeni
19:28
      Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss vianiskowo niskowo
wiatrem-upojeni
19:27
8573 e3ba 420
A. Ciarkowska 
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaapatia apatia
wiatrem-upojeni
19:26
wiatrem-upojeni
19:26
Co jest dziś dla Ciebie bardziej doskwierające: ciężar tej jednej relacji, która wciąż znaczy zbyt wiele, czy lekkość wszystkich pozostałych, które mogłyby znaczyć choć odrobinę więcej?
— Leszek Legut
wiatrem-upojeni
19:25
Na świecie jest wiele różnych rodzajów miłości. Wiedziałam to. A jednak byłam na tyle głupia, że chciałam kontrolować swoje serce i mówić mu, jaką miłość ma odczuwać.
— Samantha Young
wiatrem-upojeni
19:20
Nie komplikuj.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianotperfectgirl notperfectgirl
wiatrem-upojeni
19:19
wiatrem-upojeni
19:18
4425 cc7f 420
Reposted fromsoftboi softboi vianiskowo niskowo
wiatrem-upojeni
19:14
To już lepiej, żeby pan był nieśmiały, niż miałby pan być pospolity.
— W. Myśliwski
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianiskowo niskowo
wiatrem-upojeni
19:14
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.

July 18 2019

wiatrem-upojeni
21:46
9963 48a8 420
Reposted fromtfu tfu viaapatia apatia
wiatrem-upojeni
21:44
8019 3aaf 420
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer vianiskowo niskowo
wiatrem-upojeni
21:43
9433 1bb9 420
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianiskowo niskowo
wiatrem-upojeni
21:40
Zwykle, jeżeli nie wiesz o co chodzi to chodzi o zwiększenie okazywania jej miłości. Zapewnienie jej, że jesteś bardziej stabilny emocjonalnie od niej i wiesz czego chcesz od życia, chcesz - Jej
wiatrem-upojeni
21:40
Nic bardziej nie podnieca niż świadomość, że facet kocha cię tak, iż nigdy nie ma cię dosyć.
— Samantha Young - "To, co najważniejsze"
wiatrem-upojeni
21:40
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl