Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

wiatrem-upojeni
21:39
Potrzebuje tego, żeby ktoś nie mógł się beze mnie obejść. Potrzebuję kogoś, kto zje cały mój wolny czas, moje ego, moją uwagę. Kogoś kto będzie ode mnie uzależniony. Obopólnego uzależnienia.
— Chuck Palahniuk “Udław się”
wiatrem-upojeni
21:39
WSZECHŚWIAT
Miłość jest wtedy, gdy mając do dyspozycji cały wszechświat nadal chcemy spędzać czas we dwoje.
— znalezione
Reposted fromresort resort vianotperfectgirl notperfectgirl
wiatrem-upojeni
21:36
9906 5eb4 420
wiatrem-upojeni
21:35
Nie możesz ciągle ratować świata. Czasem trzeba poprzestać na uratowaniu siebie.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
wiatrem-upojeni
21:35
Strach i wątpliwości zabiły więcej marzeń i celów, niż porażka kiedykolwiek zdołała.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianiskowo niskowo
wiatrem-upojeni
21:34
Moje pragnienia są proste: praca, którą lubię i facet, którego kocham.
— Emily Griffin
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiskowo niskowo
wiatrem-upojeni
21:31
wiatrem-upojeni
21:30
9848 8865 420
Reposted fromfungi fungi vianiskowo niskowo
wiatrem-upojeni
21:30
9902 7fbf 420
Reposted fromthetemple thetemple vianiskowo niskowo
21:30
2903 cb7c 420
Reposted fromdeviate deviate vianiskowo niskowo
wiatrem-upojeni
21:30
Wiesz po czym go poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary vianiskowo niskowo
wiatrem-upojeni
21:28
potrzebuję wyjechać gdzieś gdzie jest powietrze którym można oddychać
Reposted fromcocaineblues cocaineblues vianiskowo niskowo
wiatrem-upojeni
21:28
9339 cfe1 420
Reposted fromhagis hagis vianiskowo niskowo
wiatrem-upojeni
21:27
8203 f199 420
Reposted fromJustVicky JustVicky vianiskowo niskowo
wiatrem-upojeni
21:26
Reposted frombluuu bluuu vianiskowo niskowo
wiatrem-upojeni
21:21
5263 a767 420
Reposted fromzupabananowa zupabananowa vianiskowo niskowo
wiatrem-upojeni
21:20
7602 bf14 420
Reposted from4777727772 4777727772 vianiskowo niskowo
wiatrem-upojeni
21:19
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
wiatrem-upojeni
21:18
6296 b2ad 420
wiatrem-upojeni
21:18
Nie współczuję już ludziom, których zostawiłam. Wybaczyłam tym, którzy zostawili mnie. Żałuję tylko tego, że zostawianie i bycie zostawioną na tak długo rozpierniczało mi życie.
— "Emocjonalni"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl