Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2018

17:46
9718 e711 420
Reposted fromsunlight sunlight vianotperfectgirl notperfectgirl
wiatrem-upojeni
17:43
Rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia.
— Bogdan Wojciszke
Reposted fromirmelin irmelin vianotperfectgirl notperfectgirl
wiatrem-upojeni
16:38
Co roku nieświadomie mijamy rocznicę naszej przyszłej śmierci.
— variable soup
Reposted fromwezsplyn wezsplyn viaheadsbangbang headsbangbang
wiatrem-upojeni
16:37
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"

June 26 2018

wiatrem-upojeni
21:15
wiatrem-upojeni
19:27
7659 41c5 420
wiatrem-upojeni
19:25
7889 8969 420
Reposted fromdozylnie dozylnie viapkz451 pkz451
wiatrem-upojeni
19:25
4479 982b 420
wiatrem-upojeni
19:24
wiatrem-upojeni
19:23
0485 20db 420
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vialaluna laluna
wiatrem-upojeni
19:17

Bo tak naprawdę wcale nie chodzi o to ile tygodni, miesięcy, lat tworzysz z kimś związek. nieważne, czy był starszy czy młodszy. Nie liczy się sposób zawiązania relacji... to wszystko kompletnie nie ma znaczenia. Możesz zakończyć kilkuletni związek z hukiem i zapomnieć o tym w miesiąc, ale możesz także rozpamiętywać przelotną znajomość przez następną dekadę. W życiu liczą się emocje związane z daną osobą - możesz spędzić całe życie z kimś, przy kim będzie kiepsko ale stabilnie, a nie zmrużysz oka przez kilkanaście tygodni z powodu kogoś, przy kim poczujesz choć przez chwilę dom i bezpieczeństwo. I nie ma znaczenia czy tego chcesz, czy nie. To po prostu się dzieje, samo z siebie żyje swoim rytmem. Finalnie albo budzisz się z poczuciem ulgi albo poczuciem kompletnej dezorientacji. Nie ma reguły.

wiatrem-upojeni
05:49
4175 fa1e 420
Reposted fromseaweed seaweed viaikari ikari
wiatrem-upojeni
05:49
8507 bd16 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaikari ikari
wiatrem-upojeni
05:48
4506 fb17 420
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viazupazebowa zupazebowa
wiatrem-upojeni
05:46
Reposted fromFlau Flau viawhoville whoville

June 25 2018

wiatrem-upojeni
16:23
7623 3929 420
Reposted fromPoranny Poranny vianiskowo niskowo
wiatrem-upojeni
16:23
8567 c50c 420
Reposted fromnutt nutt vianiskowo niskowo
wiatrem-upojeni
16:23
8788 f0c3
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee vianiskowo niskowo
16:22
6055 f362 420
Reposted fromcrosslab crosslab vianiskowo niskowo
wiatrem-upojeni
16:22
6283 fdcf 420
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl