Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2017

wiatrem-upojeni
21:41
7579 e331 420
21:41
wiatrem-upojeni
21:37
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
wiatrem-upojeni
21:37
2573 2ba7 420
wiatrem-upojeni
21:36
Takie głupoty jak wyjście do parku czy przejażdżka samochodem pamięta się bardziej, niż seks.
— Lauro Poelho
21:36
0492 f3f6 420
Reposted fromirmelin irmelin viamidnightlover midnightlover
21:25

laurazocca:

Cuddling is dangerous. Once you’ve cuddled with someone, there is no erasing the memory of that feeling. Ever. And it sucks. Cuddle at your own risk guys.

June 23 2015

wiatrem-upojeni
14:45
Reposted fromtfu tfu viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
wiatrem-upojeni
14:44
7930 6337
Reposted fromlouse louse vianooodle nooodle
wiatrem-upojeni
14:43
2838 da24 420
Reposted frombillboard billboard viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
wiatrem-upojeni
14:42
Reposted fromavooid avooid viaJustineJey JustineJey
wiatrem-upojeni
14:40
Reposted fromweightless weightless vianooodle nooodle

February 21 2015

wiatrem-upojeni
00:27
dziwnie się czuję z tym szczęściem...
chyba nigdy dotąd nie byłam szczęśliwa.
— i chyba mnie pojebało.
wiatrem-upojeni
00:25
00:24
6246 dc76 420

tonvrlnd:

Source: tonvrlnd

Reposted fromget-fit get-fit viakamizelka kamizelka
wiatrem-upojeni
00:23
Miłość nie potrzebuje powodu. Nienawiść potrzebuje powodu.
— Stephen Dobyns
Reposted frommoona moona viaBrilliant Brilliant
wiatrem-upojeni
00:21
4918 cead 420
Reposted fromorchis orchis viaBrilliant Brilliant
wiatrem-upojeni
00:20
chciałabym dostać kwiaty
Reposted fromdziewcze dziewcze viaBrilliant Brilliant
wiatrem-upojeni
00:20
4367 84ef 420
jedna
Reposted frommysoul mysoul viaBrilliant Brilliant
wiatrem-upojeni
00:20
9769 2c1a 420
Reposted fromwogniu wogniu viaBrilliant Brilliant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl