Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2018

wiatrem-upojeni
22:28
4241 e828 420
w każdej sekundzie
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viairmelin irmelin
wiatrem-upojeni
22:23
Żeby wreszcie zdarzyło się w twoim życiu coś, co sprawi, że przestaniesz być tak cholernie smutna.
— Randka w ciemno
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaafraidoflife afraidoflife
wiatrem-upojeni
22:21

June 18 2017

wiatrem-upojeni
17:34
Znasz na bank kogoś z kim chwilę trwają zbyt krótko, że nawet całe życie to za mało.
— Eldo
17:31
6315 2038 420
Reposted fromamatore amatore viawasteland wasteland
wiatrem-upojeni
17:30
5145 b82b 420
Reposted fromoll oll viawasteland wasteland
wiatrem-upojeni
17:27
2618 6b55 420
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viastrangeme strangeme
wiatrem-upojeni
17:25
0032 491d 420
Reposted fromkyte kyte viastrangeme strangeme
wiatrem-upojeni
17:23
1945 9d86 420
Reposted frompierdolony pierdolony viaheartbreak heartbreak
wiatrem-upojeni
17:20
Całym sercem pokochaj Tego, który się cały oddał z miłości Tobie.
— św. Klara
wiatrem-upojeni
17:20
wiatrem-upojeni
17:19
wiatrem-upojeni
17:18
wiatrem-upojeni
17:17

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

March 11 2017

wiatrem-upojeni
21:41
7579 e331 420
21:41
wiatrem-upojeni
21:37
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
wiatrem-upojeni
21:37
2573 2ba7 420
wiatrem-upojeni
21:36
Takie głupoty jak wyjście do parku czy przejażdżka samochodem pamięta się bardziej, niż seks.
— Lauro Poelho
21:36
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl