Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2019

wiatrem-upojeni
15:59
7935 4060 420
Reposted fromaletodelio aletodelio
wiatrem-upojeni
14:43
8009 113c 420
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
wiatrem-upojeni
14:38
Uczciwość wszakże, gdy staje do walki, wymaga wielkiego męstwa. Tchórze nigdy nie walczą uczciwie.
— Roman Dmowski
Reposted fromSkydelan Skydelan
wiatrem-upojeni
14:36
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła. 
— Agnieszka Krukówna
Reposted fromlovvie lovvie

February 13 2019

wiatrem-upojeni
19:12
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr
Nazywa się
Rozczarowanie.
wiatrem-upojeni
19:12
Gdybym mógł, nauczyłbym ludzi patrzeć.
— 500 days of Summer
Reposted fromlovvie lovvie vialonelypassenger lonelypassenger
wiatrem-upojeni
19:11
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
wiatrem-upojeni
19:04
9953 5441 420
Reposted fromthesmajl thesmajl viapatrzpodnogi patrzpodnogi
wiatrem-upojeni
19:03
wiatrem-upojeni
19:01
9771 05eb 420
Reposted fromnutt nutt viapatrzpodnogi patrzpodnogi
wiatrem-upojeni
18:59
7623 d25a 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaazazel azazel

June 28 2018

17:46
9718 e711 420
Reposted fromsunlight sunlight vianotperfectgirl notperfectgirl
wiatrem-upojeni
17:43
Rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia.
— Bogdan Wojciszke
Reposted fromirmelin irmelin vianotperfectgirl notperfectgirl
wiatrem-upojeni
16:38
Co roku nieświadomie mijamy rocznicę naszej przyszłej śmierci.
— variable soup
Reposted fromwezsplyn wezsplyn viaheadsbangbang headsbangbang
wiatrem-upojeni
16:37
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"

June 26 2018

wiatrem-upojeni
21:15
wiatrem-upojeni
19:27
7659 41c5 420
wiatrem-upojeni
19:25
7889 8969 420
Reposted fromdozylnie dozylnie viapkz451 pkz451
wiatrem-upojeni
19:25
4479 982b 420
wiatrem-upojeni
19:24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl